Realizacja e-recepty

Realizacja e-recepty

Informujemy, że do realizacji e-recepty potrzebny jest: 4 cyfrowy kod podany przez Lekarza oraz Numer PESEL Pacjenta