Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Pracownicy

LEKARZE
Sławomir Łaseckiginekolog – położnik
Zbigniew Podsiadłospecjalista chorób wewnętrznych
Marek Sobolewskispecjalista ultrasonografii
Daria Szczepańska-Jarząbdentysta
Piotr Szumadadentysta
Alina Witkowska – Tatarekzastępca dyrektora ds. lecznictwa; specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
Sławomir Wysokińskilekarz chorób wewnętrznych
Mariola Zduniakspecjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
LOGOPEDZI
Joanna Gawlik
Iwona Kozłowska
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE
Ewa Pienickapielęgniarka koordynująca
Alicja Gerlach
Anna Licznerska
Ludwika Witecka
Anna Maria Wiśniewska
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
Hanna Bochan
PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Barbara Topolewska
Urszula Zawadzka
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – BIUROWI
Iwona Ćwiekdyrektor
Beata Drzewińskagłówny księgowy
Monika Krasińska – Józefowiczstarszy inspektor ds. BHP/starszy referent ds. administracyjno-księgowych
Klaudia Grabickatechnik prac biurowych