Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Pracownicy

LEKARZE  
Sławomir Łasecki ginekolog – położnik
Zbigniew Podsiadło specjalista chorób wewnętrznych
Piotr Szumada dentysta
Alina Witkowska – Tatarek zastępca dyrektora ds. lecznictwa; specjalista chorób wewnętrznych; specjalista medycyny rodzinnej
Sławomir Wysokiński lekarz chorób wewnętrznych
Mariola Zduniak
specjalista chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
Paweł Zieleziński dentysta
   
LOGOPEDZI
Joanna Gawlik
Iwona Kozłowska
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNE  
Ewa Pienicka  
Alicja Gerlach  
Anna Licznerska  
Ludwika Witecka  
Anna Maria Wiśniewska  
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
Hanna Bochan
PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Barbara Topolewska
 
PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO – BIUROWI  
Iwona Ćwiek dyrektor
Beata Drzewińska główny księgowy
Monika Krasińska – Józefowicz starszy inspektor ds. BHP/st. referent ds. administracyjno-księgowych/Inspektor RODO
Klaudia Grabicka technik prac biurowych