Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Nasza misja

Nasza misja:

„…lepiej zapobiegać, lepiej diagnozować, lepiej leczyć… ”

Lepiej zapobiegać – poprzez realizację programów rządowych profilaktycznych – realizacja szczepień obowiązkowych i zalecanych, profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka chorób odtytoniowych w tym POCHP, profilaktyka gruźlicy,udział w ogólnopolskich dniach spirometrii, profilaktyka chorób układu krążenia , inicjowanie i realizację programów samorządowych, aktualnie realizujemy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Lepiej diagnozować– poprzez stosowanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, tj. korzystanie z usług wiarygodnego laboratorium oraz wiarygodnych pracowni diagnostyki obrazowej, używanie nowoczesnej aparatury medycznej, zakupy nowej aparatury oraz wymianę aparatury o przestarzałej technologii, rozwijanie kompetencji diagnostycznych personelu.

Lepiej leczyć – poprzez ciągłe doskonalenie zawodowe personelu w ramach szkoleń zewnętrznych, wewnętrznych oraz samokształcenia.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie (SPG ZOZ w Rybnie) powstał w 1999 roku, w wyniku przekształcenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej uchwałą Gminy Rybno nr II/9/98 z dnia 25.11.1998r. Organem założycielskim SPG ZOZ w Rybnie jest Rada Gminy Rybno. W skład zakładu wchodzi jedna jednostka organizacyjna o nazwie Ośrodek Zdrowia w Rybnie. Ośrodek zdrowia w Rybnie składa się z komórek organizacyjnych o następujących specjalnościach:

  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Sześć gabinetów medycyny szkolnej: SZP. Hartowiec, SZP. Koszelewy, SZP. Rumian, SZP. Rybno, ZSZ Rybno, SZP. Żabiny
  • Dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe przy poradni lekarza POZ oraz przy poradni położniczo-ginekologicznej
  • Punkt szczepień
  • Poradnia stomatologiczna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
  • Poradnia logopedyczna
  • Pracownia USG

SPG ZOZ jest jedynym podmiotem leczniczym świadczącym usługi w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy. Jest położony  kilkaset metrów od centrum w otoczeniu pięknej zieleni. Z naszych usług korzysta ponad 80% populacji gminy.

Jesteśmy jednostką, która:

–  ma personel z ogromnym doświadczeniem zawodowym oraz wysokimi kwalifikacjami, które ciągle podnosi,

– jest dobrze wyposażona, konsekwentnie wymieniamy przestarzały sprzęt,

–  stale ulepsza swoją infrastrukturę,

–  prowadzi liczne działania profilaktyczne,

–  ciągle podnosi jakość udzielanych świadczeń .

 

Przychodnia współpracuje z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia OSOZ. Pacjenci, którzy posiadają Indywidualne Konta Zdrowotne w systemie OSOZ mają możliwość automatycznego gromadzenia historii leczenia z naszej placówki. Pacjentów z Kartą Zdrowia Pacjenta w systemie OSOZ serdecznie zapraszamy do rejestracji wizyt lekarskich on-line.