Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia położniczo-ginekologiczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

Poradnia czynna w poniedziałki i czwartki

tel. 23 696 61 96

Świadczenia udzielane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z położną lub lekarzem ginekologiem.

Sławomir Łasecki
Lekarz ginekolog - położnik

Dorota Anisiewicz
Położna

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek -
Środa -
Czwartek 13:00 - 18:00
Piątek -

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 61 96

 

GABINET POŁOŻNEJ POZ


Kliknij tutaj

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy