Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia ginekologiczno-położnicza

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

Porady w sytuacji pilnej, zagrażającej życiu

oraz porady planowe dla pacjentek ciężarnych.

 

Pacjentki są umawiane w poniedziałki i czwartki

na wskazaną godzinę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z położną lub lekarzem ginekologiem.

 

Kontakt pod nr tel. 23 696 60 24;   23 696 68 33;   722 099 875;   605 033 497

Sławomir Łasecki
Lekarz ginekolog - położnik

Hanna Bochan
Położna

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 07:30 – 14:30
Wtorek
Środa
Czwartek 14:30 – 19:30
Piątek

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 61 96

GABINET POŁOŻNEJ POZ


Kliknij tutaj

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy