Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia logopedyczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

Poradnia czynna w poniedziałki, środy i czwartki

tel. 23 696 60 24

Świadczenia udzielane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z logopedą

W dniu 03.01.2022r. poradnia logopedyczna będzie nieczynna.

Pacjenci umówieni na ten termin zostaną przyjęci w dniu 04.01.2022r.

W dniu 24.01.2022r.(poniedziałek) i 27.01.2022 (czwartek) porad logopedycznych udzielać będzie Pani Iwona Kozłowska.

W dniu 02.02.2022r. (środa) porad logopedycznych udzielać będzie Pani Joanna Gawlik.

Joanna Gawlik
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek
Środa
Czwartek -
Piątek

Iwona Kozłowska
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa -
Czwartek
Piątek

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 60 24