Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia logopedyczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

Zawieszamy udzielanie świadczeń w poradni logopedycznej

Joanna Gawlik
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 12:00 – 16:00
Wtorek
Środa
Czwartek 14:00 – 18:00
Piątek

Iwona Kozłowska
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa 08:00 – 14:00
Czwartek
Piątek

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni, osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 60 24