Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Struktura organizacyjna

 • Dyrektor
  • Dział administracyjno-księgowy
   • Główny księgowy
    • Starszy księgowy
  • Samodzielne stanowiska pracy
   • Inspektor ochrony radiologicznej
   • Informatyk
   • Główny Specjalista ds. BHP
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   • Koordynator ds. dostępności
  • ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
   • DZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    • PORADNIA POŁOŻNICZO -GINEKOLOGICZNA
     • GABINET DIAGNOSTYCZNO -ZABIEGOWY AOS
    • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
    • PRACOWNIA USG
    • PORADNIA      LOGOPEDYCZNA
    • PORADNIA POZ
     • GABINET POŁOŻNEJ POZ
     • GABINET PIELĘGNIARKI POZ
     • PORADNIA LEKARZA POZ
     • GABINET DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY POZ
     • PUNKT SZCZEPIEŃ
     • GABINETY MEDYCYNY SZKOLNEJ:
      • SZP Hartowiec
      • SZP Koszelewy
      • SZP Rumian
      • SZP Rybno
      • ZSZ Rybno
      • SZP Żabiny