Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia stomatologiczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

Zawieszamy udzielanie świadczeń planowych.

 

 Świadczenia pilne dla pacjentów bólowych będą udzielane

w środy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

z pielęgniarką lub lekarzem dentystą.

 

Kontakt pod nr tel. 23 696 60 24;   23 696 68 33;   722 099 875;   605 033 497

 

Piotr Szumada
Lekarz dentysta

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek 08:00 – 18:00
Środa 08:00 – 18:00
Czwartek 08:00 – 18:00
Piątek

Paweł Zieleziński
Lekarz dentysta

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek 08:00 – 18:00

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni,
osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 60 24

Pacjenci z bólem przyjmowani są w dniu zgłoszenia!

Nocna pomoc stomatologiczna - więcej...