Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia stomatologiczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

 

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku

Tel. 23 696 60 24 wew. 37

Świadczenia udzielane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

z pielęgniarką lub lekarzem dentystą

w godz. 8:00 – 13:00

 

 

 

Piotr Szumada
Lekarz dentysta

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek -
Środa -
Czwartek -
Piątek

Paweł Zieleziński
Lekarz dentysta

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek -

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni,
osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 23 696 60 24

Pacjenci z bólem przyjmowani są w dniu zgłoszenia!

Nocna pomoc stomatologiczna - więcej...