Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Gabinet zabiegowy

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

GABINET ZABIEGOWY w godz. 08:00 – 09:30

(pacjenci umawiani na konkretną godzinę co 10 min.)

środy  -  w domu Pacjenta

 

Gabinet Zabiegowy

Dzień tygodnia Godziny pobrań materiału do badań laboratoryjnych
Poniedziałek 08:00 - 09:30
Wtorek 08:00 - 09:30
Środa  w domu Pacjenta
Czwartek 08:00 - 09:30
Piątek 08:00 - 09:30

 

Materiał do badań pobieramy wyłącznie na podstawie skierowań lekarzy

zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Rybnie.

 

Lista badań zlecanych przez lekarzy POZ --- KLIKNIJ [pdf, 287.95kB]

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
1) gastroskopia
2) kolonoskopia