Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Gabinet zabiegowy

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

GABINET ZABIEGOWY w godz. 7:50 – 10:00

(pacjenci umawiani na konkretną godzinę co 10 min.)

środy  -  w domu Pacjenta

 

Gabinet Zabiegowy

Dzień tygodnia Godziny pobrań materiału do badań laboratoryjnych
Poniedziałek 07:50 - 10:00
Wtorek 07:50 - 10:00
Środa  w domu Pacjenta
Czwartek 07:50 - 10:00
Piątek 07:50 - 10:00

Materiał do badań pobieramy wyłącznie na podstawie skierowań lekarzy zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Rybnie.

Lista badań zlecanych przez lekarzy POZ