Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Zasady obowiązujące w naszej przychodni

logo_SPGZOZ

Szanowni Pacjenci!

Mając na względzie poprawę jakości usług oraz satysfakcję pacjentów przedstawiamy Państwu zasady obowiązujące w Naszej Przychodni:

1. Umawianie na wizytę odbywa się w Rejestracji: osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub internetowo:

  • osobiście – pacjent ma obowiązek okazania dowodu tożsamości oraz otrzymuje kartkę z informacją  o terminie wizyty;
  • w inny sposób – po przybyciu do przychodni pacjent ma obowiązek kontaktu z rejestracją w celu potwierdzenia tożsamości oraz odebrania kartki z informacją o terminie wizyty

2. Umawiamy pacjentów co 15 minut. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

3. W okresie wzmożonych zachorowań, o czym Państwa zawiadamiamy, czasowo nie ma możliwości rejestracji planowej ani internetowej.

4. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni lub wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, kobiety w ciąży oraz osoby do 18 roku życia (posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie), u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do korzystania za świadczeń poza kolejnością. Oznacza to że świadczenie zostanie udzielone w dniu zgłoszenia w terminie uzgodnionymz rejestracją.

5. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w Rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika Przychodni w systemie informatycznym.

6. Realizowanie spraw członków rodziny (oprócz opiekunów prawnych dot. ich dzieci) wymaga wcześniejszego wypełnienia przez pacjenta upoważnienia: do wglądu w dokumentację medyczną, odbioru wyników badań recept i zaleceń (upoważnienia dostępne są w rejestracji).

7. Pacjenci nie posiadający określonego terminu wizyty, tzw. „dodatkowi” zgłaszają potrzebę przyjęcia do godz. 17:00. W pierwszej kolejności są przyjmowani pacjenci umówieni na konkretne godziny.

8. W stanach zagrożenia życia lub zdrowia pacjent będzie przyjęty bez kolejki, przez lekarza wskazanego przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym. Podczas takich wizyt nie będą przedłużane recepty!

9. Wizyty domowe realizowane są codziennie wg grafiku pracy lekarzy. O wskazaniach do wizyty domowej decyduje lekarz. Zgłoszenie wizyty odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie. Osoba przyjmująca zgłoszenia przeprowadza wywiad, który spisuje w księdze wizyt domowych.

10. W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe:

tel. 112 lub 999

11. W godz. od 18:00 do 8:00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta funkcję Podstawowej Opieki Zdrowotnej przejmuje Nocna Opieka Zdrowotna, która znajduje się w:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie Leśna 1

Tel. 23 697 22 11 wew. 216

12. Kontynuacja leczenia, przedłużenie recept odbywa się w gabinecie lekarskim po wcześniejszym umówieniu na wizytę lekarską lub złożeniu pisemnego zapotrzebowania na leki stosowane w sposób przewlekły. Leki można przedłużyć na /do 12 miesięcy.
W przypadku kontynuacji leczenia zleconego przez poradnie specjalistyczne pacjent zobowiązany jest przedstawić pisemną informację o zaleceniach.
O przedłużeniu recept każdorazowo decyduje lekarz, mając na uwadze stan zdrowia pacjenta.

13. Wizyty profilaktyczna dzieci odbywają się w środy w godzinach 10:30 – 16:00.
Przed wizytą pielęgniarka dokonuje pomiarów dziecka i przeprowadza testy przesiewowe zgodnie z zaleceniami.

14. W czasie przyjęć dzieci zdrowych w poczekalni nie mogą przebywać osoby chore.

15. Konsultacje telefoniczne odbywają się codziennie, zgłoszenia przyjmuje rejestratorka, przekazuje informacje dla lekarza, który w godz. 13:00 – 14:00 oddzwania do pacjenta.