Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Darowizny

Dla Wszystkich Ludzi Wielkiego Serca

podajemy konto, na które możecie przekazywać darowizny

pieniężne na Rzecz Ośrodka Zdrowia w Rybnie

74 8215 1016 2003 0020 2015 0005

z dopiskiem “walka z COVID-19”