ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

Zakończyliśmy realizację projektu pn.  "Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami".

Celem projektu było zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

W związku z powyższym od 1.09.2023 r. pacjenci mogą korzystać z udogodnień, które objęły 3 zakresy: architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny.

 

ARCHITEKTONICZNY

Budowę wiatrołapu, pochylni oraz schodów zewnętrznych przy nowym wejściu głównym.

Zakup nowych drzwi z automatyką drzwiową oraz drzwi niezautomatyzowanych będących wyjściem ewakuacyjnym.

Zakup dźwiękoszczelnych drzwi wewnętrznych o szerokości 90 cm.

Budowę nowego punktu rejestracji ze strefą oczekiwania wraz z dostosowaniem lady rejestracji do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup stacjonarnej i przenośnej pętli indukcyjnej w celu zoptymalizowania kontaktu z osobami niedosłyszącymi w rejestracji i gabinetach lekarskich.

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, tj. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami wraz z podstawowym wyposażeniem.

Wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci będącego pokojem osoby z dzieckiem.

Adaptację pomieszczenia po byłej rejestracji na gabinet lekarski.

Wykonanie równej i antypoślizgowej nawierzchni korytarza oraz gabinetów personelu medycznego celem zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów z problemami ruchu.

Zakup krzeseł z podłokietnikami do strefy oczekiwania i na korytarz, stacji dezynfekujących z nadgarstkowym pomiarem temperatury oraz dozowników bezdotykowych do płynu dezynfekującego.

Oznakowanie Przychodni ułatwiające przemieszczanie się tj. plan tyflograficzny zewnętrzny (plan posesji), plan tyflograficzny wewnętrzny (plan budynku) oraz tabliczki z opisem gabinetów, piktogramami i oznakowaniem w alfabecie Braille’a.

 

CYFROWY:

Zakup usługi dostosowania strony internetowej SPGZOZ w Rybnie do obowiązujących standardów WCAG 2.1 z przeszkoleniem pracowników.

Zakup aparatów telefonicznych i systemu pozycjonowania połączeń przychodzących informującego pacjenta o pozycji w kolejce oczekujących.

Zakup tabletu z oprogramowaniem Mówik do komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Zakup monitora informacyjnego do strefy oczekiwania.

 

INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY:

Zatrudnienie koordynatora ds. dostępności. 

Zakup usług szkoleniowych dla personelu: w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami; z tworzenia procedur z zakresu dostępności oraz z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Doposażenie gabinetów personelu medycznego w: parawany medyczne, krzesła dla pacjenta z regulacją wysokości , kozetki elektryczne z regulowanymi sekcjami, fotel zabiegowy, fotele do pobrań krwi, drewnianą kozetkę,  stoliki dla niemowląt, fotel ginekologiczny.

Doposażenie w aparaturę  medyczną tj.: skaner żył, holter EKG, termometry douszne, analizator składu ciała,  EKG, aparat do badań CRP,  aparat USG na wizyty domowe, aparat KTG, detektor tętna płodu.

Zakup lupy powiększającej, dostępnej w rejestracji Przychodni.

Zakup tablic sensorycznych dla najmłodszych pacjentów.

Zakup uniformów dla personelu medycznego, różnicującego personel kolorystycznie tworząc cztery grupy: lekarze (biały), pielęgniarki (turkusowy), położne (różowy) i pozostały personel (fuksja).

Zakup usługi ankietowania wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry placówki na początek oraz na zakończenie projektu.

Audyt końcowy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przeprowadzony przez niezależnego audytora.