PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA I APARATURY MEDYCZNEJ

W ramach realizacji kolejnego etapu projektu: „Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami” podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż wyposażenia i aparatury medycznej wraz ze szkoleniem z obsługi w zakresie nowo zakupionego sprzętu medycznego. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma FULL-MED. Sp. z o.o.

Łączna kwota realizacji powyższego etapu projektu wynosi: 253 835,94 zł i pochodzi z dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia w ramach umowy o powierzenie grantu nr UM.POZ.W-3429.2022-00/4246/418 z dnia 21.08.2022r