Informacja dla Pacjentów Ośrodka Zdrowia w Rybnie

Informacja dla Pacjentów Ośrodka Zdrowia w Rybnie


Dwa Miesiące temu jeden z dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Pani Mariola Zduniak - Świniarska , z powodów osobistych czasowo zaprzestała udzielania świadczeń zdrowotnych. Od tego czasu bardzo intensywnie poszukujemy lekarzy. Już pod koniec listopada dołączyła do naszego zespołu Pani Marzena Węcławska- specjalistka pediatrii. W grudniu udało nam się zatrudnić dwóch lekarzy: Panią Barbarę Szymanek- lekarza bez specjalizacji oraz Pana Tomasza Jędrzejak- lekarz w trakcje specjalizacji z chirurgii. Ponadto w styczniu w związku z wciąż niewystarczającą liczbą godzin lekarskich z pomocą przyszedł nam lekarz związany z nami wiele lat, Pan Sławomir Wysokiński. Pani Katarzyna Obrębska - specjalista chorób wewnętrznych zwiększyła ilość godzin pracy z 9-ciu do 15-tu tygodniowo. Aktualnie prowadzimy rozmowy z dwoma lekarzami , którzy w perspektywie są zainteresowani współpracą z naszą przychodnią.

Dyrekcja SPG ZOZ w Rybnie:
Alina Witkowska-Tatarek - dyrektor ds. lecznictwa
Iwona Ćwiek - dyrektor