Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Profilaktyka

Poznaj złote zasady profilaktyki czerniaka

Profilaktyka raka szyjki macicy

Chroń życie przed rakiem szyjki macicy!

Profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Profilaktyka chorób odtytoniowych

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń, związanych paleniem tytoniu.