Poznaj złote zasady profilaktyki czerniaka…

Poznaj złote zasady profilaktyki czerniaka…

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku w Polsce zarejestrowano ponad 3 600 nowych zachorowań na czerniaka skóry – odpowiednio 1 971 kobiet oraz 1695 mężczyzn. Natomiast liczba zgonów w 2016 roku wyniosła niemalże 1 400 osób. Oznacz to, że codziennie prawie 4 mieszkańców Polski umiera z powodu czerniaka.

SKN Onkoma we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej po raz kolejny już realizuje

ogólnopolski program profilaktyki czerniaka.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie został lokalnym koordynatorem w/w programu, którego celem jest zapoznanie uczniów lokalnych szkół z zasadami profilaktyki czerniaka oraz nabycie umiejętności samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych acz skutecznych działań profilaktycznych.

Zajęcia adresowane są do szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

Realizatorami programu zostali nauczyciele o raz pielęgniarki szkolne.

Zachęcamy  do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi poniżej.

AKADEMIA CZERNIAKA

 

ANKIETA CZERNIAK DLA UCZNIÓW - ELEKTRONICZNA