Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Doposażenie SPG ZOZ w Rybnie w niezbędny sprzęt w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19