Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Zasady obowiązujące w naszej przychodni

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

 1. Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej to: Lekarz POZ (Rodzinny), Pielęgniarka POZ (Rodzinna), Położna POZ (Rodzinna).
 2. Umawianie na wizytę do Lekarza Rodzinnego odbywa się w rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8:00 do 18:00: osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub internetowo
 • osobiście – Pacjent ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości
 • w inny sposób – po przybyciu do przychodni Pacjent ma obowiązek kontaktu z rejestracją w celu potwierdzenia wizyty
 • przez internet – przed wizytą Pacjent musi sprawdzić aktualność rejestracji
 1. Do Lekarza Rodzinnego Pacjenci są umawiani co 15 minut. Wyjątek stanowią wizyty, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają dłuższego czasu: wizyty domowe 30-45 min. w zależności od odległości miejsca pobytu pacjenta od przychodni, wizyta kompleksowa - 20 min.
 2. W czasie przyjęć dzieci zdrowych związanych z profilaktyką (bilanse, szczepienia) w poczekalni nie mogą przebywać osoby chore.
 3. W przypadkach pilnych, tj. w szczególności: silny nagły ból, nagły obrzęk, nagły niedowład, nagłe zaburzenia mowy, duszność w czasie spoczynku, omdlenie, drgawki, zatrzymanie moczu, dzieci do 2 roku życia z temperaturą ≥380C, weryfikację przeprowadzają Pielęgniarki POZ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym lub gabinecie pielęgniarki , które konsultują termin przyjęcia z lekarzem. Pielęgniarki POZ opisują zasadność przyjęcia w trybie pilnym oraz umawiają pacjenta do lekarza, poza grafikiem. Jeśli podczas rejestracji pacjent sam wykaże objawy, które uzasadniają pilność przyjęcia pracownik rejestracji wpisuje pacjenta poza ustalonym grafikiem.
 4. Przypadkiem pilnymi nie jest: wizyta kontrolna w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, potrzeba wystawienia recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, potrzeba rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, potrzeba skierowania do specjalisty, potrzeba skonsultowania wyników badań, potrzeba uzyskania skierowania na badania diagnostyczne, potrzeba uzyskania skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.
 5. Punkt pobrań materiałów do badań jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00. W środy pobrania dla osób realizujący program profilaktyczny „ Profilaktyka 40+” oraz zgodnie ze wskazaniem na skierowaniu na badania laboratoryjne w domach pacjentów. Pacjenci są umawiani co 10 minut.
 6. Podczas jednej, wcześniej umówionej wizyty, nie mogą być realizowane „przy okazji” sprawy innych członków rodziny. Jest to możliwe jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu w rejestracji dodatkowych osób i zarejestrowania ich przez pracownika przychodni w systemie informatycznym.
 7. Realizacja spraw innych osób wymaga wcześniejszego złożenia przez Pacjenta upoważnienia do dokumentacji medycznej i/lub informacji o stanie zdrowia.
 8. Wizyty domowe realizowane są codziennie zgodnie z grafikiem pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych, o konieczność realizacji wizyty decyduje pracownik medyczny ją realizujący. Lekarskie wizyty domowe są przyjmowane przez pracownika rejestracji, który odnotowuje je w księdze wizyt domowych. O wskazaniach do wizyty decyduje lekarz. Adnotacja o powodzie odmowy jest podpisywana przez lekarza.
 9. W stanach nagłych należy wezwać służby ratunkowe: tel. 112, Zespół Ratownictwa Medycznego: 999
 10. W godz. 18:00 do 8:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta opiekę nad Pacjentem Podstawowej Opieki Zdrowotnej przejmuje: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna realizowana u nas przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie (Szpital Powiatowy) przy ulicy Leśnej 1, tel. 23 697 47 19. – Pacjenci mają prawo uzyskać teleporadę, wizytę osobistą lub wizytę domową. Pacjent może również skontaktować się z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu (TPK) – gdzie można uzyskać teleporadę dzwoniąc na numer telefonu 800 137 200 albo wypełniając formularz internetowy (www.gov.pl/web/zdrowie/tpk).

 

 

Kontakt telefoniczny do Podstawowej Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Rybnie

Rejestracja: 23 696 60 24,  (godz. 8:00 - 18:00)

Zamawianie recept 517 369 005 (po godzinie 10:30)

Koordynator ds. dostępności 514 052 385

Rejestracja internetowa: https://www.spgzozrybno.pl  (kafelek Rejestracja on-line)