WAŻNE - KORONAWIRUS - UWAGA

WAŻNE - KORONAWIRUS - UWAGA

ZALECENIA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

po Chinach,  Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2:

- unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,

- bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,

- unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,

- unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,

- ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,

- przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH

z Chin , Włoch, Korei Południowej
oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną
nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl ) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

UWAGA! 

jeśli masz uzasadnione powody by podejrzewać że jesteś zarażony koronawirusem

Nie przychodź osobiście do przychodni!!!

Zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej:

PSSE 13-200 Działdowo, Pl. Biedrawy 5

tel. 23 697 26 36 do godz. 1500          

504 157 458 całodobowy

lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym:

Szpital w Ostródzie S.A. ul. Wł. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda

tel. Oddział zakaźny:

gabinet pielęgniarski 89 646 06 22

gabinet lekarski 89 646 06 47

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Żołnierska 18a, 10-560 Olsztyn

tel. Oddział zakaźny: 89 539 34 24

 

Szpital Miejski w Elblągu ul. Komeńskiego 35, 82-300 Elbląg,

tel. Oddział zakaźny: 55 230 42 12

ZASADY HIGIENY

- częste dokładne mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu,

- podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem,

- zawsze wyrzucaj chusteczkę do zamkniętego kosza bezpośrednio po użyciu,

- po kaszlu, kichaniu przecieraj ręce chusteczką dezynfekcyjną lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu lub umyj ręce wodą i mydłem,

- nie spluwaj w miejscach publicznych,

- unikaj bliższego kontaktu z innymi gdy masz katar, kaszel lub gorączkę,

- gdy kontakt z innymi jest konieczny zastosuj maskę,

- unikaj niedogotowanego pożywienia,

- używaj oddzielnych desek oraz noży do krojenia surowego mięsa oraz gotowego pożywienia,

- myj ręce między kontaktem z surowym i gotowanym pożywieniem,

INSTRUKCJA JAK POPRAWNIE I SKUTECZNIE MYĆ RĘCE