SPGZOZ w Rybnie podjął wyzwanie #GaszynChallenge

SPGZOZ w Rybnie podjął wyzwanie #GaszynChallenge

 

 

Dziękujemy Szpitalowi w Działdowie za nominację.

Dochód z akcji przeznaczyliśmy na leczenie Teofila!

 

Do wykonania zadania nominację otrzymują:

#Kamsoft Warmia z Olsztyna

#Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim

#NZOZ "Przychodnia Nr 1" w Nowym Mieście Lubawskim

Nominowani muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów, nagrać film z wykonanego zadania, a następnie umieścić go na swojej stronie. Jeżeli nominowani wykonają zadanie, wpłacają 5 zł na wybrane konto chorego dziecka. Jeśli nominowani nie podejmą wyzwania wpłacają 10 zł na wybrane konto chorego dziecka.

Czas na wykonanie zadania to 48h od momentu nominacji.

Zachęcamy wszystkich do pomocy i dokonywania wpłat na konto fundacji: https://www.siepomaga.pl/

Warto pomagać!