Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania

Dzięki Państwa wsparciu urządziliśmy pralnię odzieży medycznej

oraz zakupiliśmy i otrzymaliśmy niezbędne do pracy środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.