Otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny

Otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie jedną z najlepszych przychodni w Polsce.

Po prawie dwuletnim okresie przygotowań otrzymaliśmy

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY!

Dnia 03.07.2018r. Minister Zdrowia wyróżnił naszą przychodnię przyznając jej akredytację potwierdzoną Certyfikatem nr 2018/P/16.

Przyznanie nam certyfikatu poprzedzone zostało wizytą kontrolną  zespołu wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia z Krakowa. Ocenione zostały 123 standardy, które spełniliśmy uzyskując  90% możliwej liczby punktów.

Jest to niewątpliwy sukces, na który pracował cały nasz zespół: lekarze, pielęgniarki, położna oraz pracownicy administracyjni.

Aktualnie jesteśmy jedyną przychodnią , która otrzymała certyfikat akredytacyjny w naszym powiecie i jedną z dwóch w województwie warmińsko-mazurskim.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną  i  najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń na świecie. Posiadanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych wymagań z zakresu różnych obszarów działalności zarówno administracyjnych, a przede wszystkim medycznych. Zewnętrzna ocena jakości tak wysokiej rangi daje Naszym Pacjentom gwarancję bezpieczeństwa i wszechstronności opieki, niesie za sobą wiele korzyści dla pacjentów, kierownictwa oraz pracowników jednostki.

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia standardów akredytacyjnych obejmują:

  • Podniesienie jakości świadczeń udzielanych pacjentowi: wysokie kwalifikacje personelu ustawiczne podnoszącego swoje kompetencji poprzez udział w szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych, studiach podyplomowych; wprowadzenie cyklicznych analiz oceniających sposób wypełniania dokumentacji medycznej oraz kompleksowość udzielanych świadczeń;
  • Wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu w związku z udzielaniem świadczeń: poprzez używanie sprzętu medycznego o najwyższy poziomie technicznym, używanie wysokiej jakości jednorazowych artykułów medycznych, ścisły nadzór nad kompletnością i ważnością  produktów leczniczych, korzystanie z usług wiarygodnych zewnętrznych placówek diagnostycznych;
  • Usprawnienie organizacji placówki: poprzez opracowanie i wdrożenie strategii działania, precyzyjnie określenie procedur: postępowania w sytuacjach zagrożenia, postępowania z produktami leczniczymi; standardów higienicznych;
  • Poprawę relacji pacjent-personel medyczny oraz komunikacji wewnętrznej jednostki: ankietyzacja, szkolenia wewnętrzne, spotkania personelu z zakresu poprawy jakości oraz spotkania kliniczne lekarzy.

Korzyści te wpływają na wzrost zadowolenia i satysfakcji pacjenta oraz prestiż przychodni.

akredytacja-certyfikat