INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 

1. Aby założyć IKP Pacjent powinien posiadać profil zaufany ePUAP.

2. W naszej przychodni są wskazane osoby (pracownicy administracji), które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o potwierdzenie w imieniu NFZ profilu zaufanego, mają nadane takie uprawnienia.

3. IKP pozwala na:

- Uzyskanie recepty po teleporadzie lub wizycie osobistej

- Uzyskanie e-zlecenia na wyroby medyczne

- Uzyskanie e-skierowania do poradni specjalistycznych, do pracowni diagnostycznych w ramach umowy z NFZ oraz na leczenia szpitalne

- Złożenie e-deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ u wybranego świadczeniodawcy

- Złożenie wniosku o kartę EKUZ

- Uzyskanie dostępu do swoich danych medycznych z przebiegu leczenia

- Uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej swoich dzieci do 18. Roku życia

- Upoważnienie innej osoby do dostępu do danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia

- Upoważnienie określonego lekarza do dostępu do danych medycznych pacjenta

- Zamówienie e-recepty na leki stałe

- Pobranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID19, negatywnego wynik testu na koronawirusa lub fakt ubycia ozdrowieńcem

- Dla osób 40+, możliwość uzyskania e-skierowania na odpowiednie badania w ramach programu Profilaktyka 40 plus

4. Logowanie do IKP odbywa się za pomocą strony www.pacjent.gov.pl przy:

- Profilu zaufanym – instrukcja założenia na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

- E-dowodu do którego przypisuje się nr telefonu i adres poczty elektronicznej: https://www.gov.pl/web/e-dowod