Dostępność plus

Dostępność plus

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie jest  Grantobiorcą projektu pn:

„Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami.” , który finansowany jest z Funduszy Europejskich

Maksymalna wartość Grantu, który otrzymała nasza placówka wynosi 701 487,62 zł , w tym  finansowanie z budżetu państwa w kwocie 110 273,86 zł co stanowi 15,72% wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 591 213,76 zł co stanowi 84,28% wydatków.

Dzięki temu dofinansowaniu Ośrodek Zdrowia w Rybnie przejdzie generalny remont w celu usunięcia  barier architektonicznych, nasi Pacjenci oraz Personel zyskają:

- wygodą strefę oczekiwania na wizytę

- toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- pokój dla matki z dzieckiem,

- dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w Ośrodku jak i podczas wizyt domowych,

- stronę internetową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- szereg specjalistycznych szkoleń dla personelu w celu poprawy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,

- koordynatora ds. dostępności – osobę która będzie wspierała i pomagała osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Program Dostępność Plus dla zdrowia stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, tj. architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług i konkurencyjności do potrzeb wszystkich obywateli.

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-dostepnosc-plus

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostęnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl