DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NASZEJ PRZYCHODNI

DOPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ NASZEJ PRZYCHODNI

W bieżącym roku nastąpiła modernizacja starej części Ośrodka Zdrowia w Rybnie. Mając na uwadze potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami zrealizowaliśmy projekt pn.: „Zwiększenie dostępności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami”.

Dopełnieniem była realizacja przez Gminę Rybno inwestycji pn.: „Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego do rozbudowanego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie” w ramach, której nastąpił zakup, montaż i szkolenie z obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego: ultrasonografu, unitu stomatologicznego wraz z radiowizjografią cyfrową z aparatem RTG wewnątrzustnym oraz wagi niemowlęcej.

Doceniamy pomoc w zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych pacjentom naszej przychodni.