Otrzymaliśmy dofinansowanie

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Z przyjemności informujemy, iż nasz projekt pn.

„Doposażenie SPG ZOZ w Rybnie w niezbędny sprzęt w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19”

otrzymał dofinansowanie.

W 2022r. w październiku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś RPWM.13.00.00. Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działanie RPWM.1302.00. Ochrona zdrowia. Projekt przewidywał dofinansowanie wyposażenia w nowoczesny sprzęt, aparaturę medyczną i diagnostyczną oraz sprzęt i środki ochrony osobistej wraz z elementami cyfryzacji i informatyzacji – zakupy związane z przeciwdziałaniem pandemii covid-19 oraz niwelowanie jej skutków.

W marcu 2023r. otrzymaliśmy informację o wyborze naszego projektu do dofinansowania.

W dniu 29 marca 2023r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie RPWM.13.02.00-28-0036/22-00,

Kwota ogółem 162 357,87 zł. ,

w tym wydatki kwalifikowane: 157 977,87 zł. ,

dofinansowanie w wysokości 129 541,85 zł.

Dzięki dofinansowaniu zakupiliśmy: środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne, defibrylator, bilirubinometr, koncentratory tlenu, holter ciśnieniowy, chłodziarkę farmaceutyczną, lampy UVC, router, komputery z oprogramowaniem medycznym i  lamp zabiegowych bezcieniowych.