Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia POZ

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

PORADNIA POZ

czynna od 07:45 do 18:00

PRZERWA TECHNICZNA od  13:00 do 13:15

/ zmiana zespołów, dezynfekcja pomieszczeń/

Kontakt pod nr tel. 23 696 60 24;   23 696 68 33

Zamawianie recept 517 369 005

 

 

 

Zbigniew Podsiadło

Specjalista chorób wewnętrznych

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek -
Środa -
Czwartek -
Piątek -

Alina Witkowska-Tatarek

Specjalista chorób wewnętrznych

- Specjalista medycyny rodzinnej

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek -
Środa -
Czwartek -
Piątek -

Mariola Zduniak

Specjalista chorób wewnętrznych

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek -
Wtorek -
Środa -
Czwartek -
Piątek -