Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Poradnia logopedyczna

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.
Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

INFORMACJA

W dniach 14.07.2022r. , 18.07.2022r. , 21.07.2022r. , 25.07.2022r. , 28.07.2022r.

oraz w okresie  od 01.08.2022r. do 31.08.2022r.

PORADNIA STOMATOLOGICZNA BĘDZIE NIECZYNNA

W celu zapewnienia ciągłości świadczeń w w/w okresie opiekę zapewni:

OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY

W DZIAŁDOWIE, PORADNIA LOGOPEDYCZNA

przy ulicy M.C. Skłodowskiej 20, tel. 23 697 21 76

 

Poradnia czynna w poniedziałki, środy i czwartki

tel. 23 696 60 24

Świadczenia udzielane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z logopedą

Joanna Gawlik
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek
Środa
Czwartek 14:00 - 18:00
Piątek

Iwona Kozłowska
Logopeda

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa 08:00 - 12:00
Czwartek
Piątek

Rejestracji dokonywać można w godzinach pracy poradni, osobiście lub telefonicznie

pod numerem tel. 23 696 60 24