Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Gabinet zabiegowy

Ze względu na potrzebę zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie działalności SPG ZOZ w Rybnie.

Zmiana ta polega na istotnym ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

 

ZMIENIAMY DZIEŃ I GODZINY POBRAŃ MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Gabinet Zabiegowy

Dzień tygodnia Godziny pobrań materiału do badań laboratoryjnych
Poniedziałek -
Wtorek -
Środa 08:00 - 09:30
Czwartek -
Piątek -

Materiał do badań pobieramy wyłącznie na podstawie skierowań lekarzy zatrudnionych w Ośrodku Zdrowia w Rybnie.

Lista badań zlecanych przez lekarzy POZ