Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - PACJENT NIEUBEZPIECZONY

DANE DO PRZELEWU:

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto bankowe:

85 8215 1016 2003 0020 2015 0001

TYTUŁ WPŁATY: Imię i Nazwisko Pacjenta - z dopiskiem PACJENT NIEUBEZPIECZONY