Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Darowizny