Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie - Ankieta Satysfakcji z Usług

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety w celu zbadania Państwa poziomu satysfakcji z oferowanych przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rybnie usług medycznych. Prosimy o rzetelne i kompletne wypełnienie ankiety. Szczere odpowiedzi umożliwią nam zapoznanie się z opiniami i oczekiwaniami pacjentów zgłaszających się do naszej placówki oraz podjecie dalszych działań mających na celu poprawę i doskonalenie jakości usług medycznych. Badanie jest anonimowe. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi w każdym pytaniu.


Dane ankietowanego:

1. Płeć *

2. Wiek *

3. Wykształcenie *

Pytania ankietowe:

1. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o proponowanym leczeniu (zabiegi, operacyjne, leki)? *

2. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o ryzyku związanym z proponowanym leczeniem? *

3. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o korzyściach wynikających z procesu leczenia? *

4. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o skutkach zaniechania leczenia? *

5. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o stanie zdrowia? *

6. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a o przysługujących prawach? *

7. Czy podczas wizyty zostały zachowane zasady prywatności i nieskrępowania? *

8. Czy podczas wizyty miała miejsce obecność osób trzecich? *

9. Czy podczas wizyty podane informacje były zrozumiałe? *

10. Czy podczas wizyty istniała możliwość współuczestniczenia w podejmowanej decyzji medycznej? *

11. Czy wiedział/a Pan/Pani o możliwości realizacji wizyt domowych? *

12. Czy wzywał/a Pan/Pani wizytę domową dla siebie? *

13. Czy wzywał/a Pan/Pani wizytę domową dla innej osoby? *

14. Czy skorzystał/-a by Pan/Pani z możliwości bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie? *

15. Czy posiada Pan/Pani wiedzę o prowadzonych przez SPG ZOZ w Rybnie działaniach profilaktycznych? *

16. Jeśli w pytaniu nr 15 zaznaczył Pan/Pani odpowiedz "TAK", to skąd uzyskał Pan/Pani wiedzę o prowadzonych przez SPG ZOZ w Rybnie działaniach profilaktycznych?

17. Czy korzysta Pan/Pani z prowadzonych przez SPG ZOZ w Rybnie działań profilaktycznych? *

18. Jeśli w pytaniu nr 17 zaznał/a Pan/Pani odpowiedz "TAK" to z jakich działań profilaktycznych Pan/Pani korzystał/a?

* - odpowiedź wymagana