Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń, związanych paleniem tytoniu. Pierwsze objawy choroby – kaszel i skąpe odkrztuszanie plwociny. Ponieważ przyczyną POCHP w zdecydowanej większości przypadków jest palenie papierosów, powyższe objawy są kojarzone z tym faktem, a nie z samą chorobą. Dokuczliwym objawem POCHP jest duszność. Jest to późny objaw, który  pojawia się w chwili, gdy około połowa powierzchni wentylacyjnej płuc zostaje nieodwracalnie zniszczona. Najbardziej skuteczną i najtańszą metodą zapobiegającą chorobie oraz istotnie wpływającą na rokowanie i przebieg POCHP jest zaprzestanie palenia tytoniu (czynnego i biernego) na każdym etapie choroby. Chorobę można rozpoznać w każdym, nawet we wczesnym „bezobjawowym” stadium, za pomocą badania spirometrycznego.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) adresowany jest do osób:

  • powyżej 18 r. ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia
  • którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców),
  • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Program realizuje lekarz POZ Alina Witkowska-Tatarek oraz pielęgniarka Alicja Gerlach (personel uprawniony do realizowania świadczeń profilaktycznych)

Świadczenia wykonywane w  ramach programu:

  • badanie przedmiotowe: – pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi,
  • badanie fizykalne
  • edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu – palenie tytoniu jest głównym czynnikiem ryzyka na POCHP, raka płuc, krtani, pęcherza moczowego, w przypadku kobiet na raka szyjki macicy, chorób układu krążenia, a także innych nowotworów,
  • porada antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,
  • prowadzenie terapii odwykowej zgodnie z ustalonym z pacjentem schematem postępowania,
  • badanie spirometryczne (dla osób palących papierosy i  w wieku 40-65 lat).

Osoby z nieprawidłowym wynikiem badania spirometrycznego lub których stwierdzi się inne nieprawidłowości ze strony układu oddechowego kierowani są na konsultację do specjalisty pulmonologa.