Profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie.
Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.

Program profilaktyki CHUK, adresowany jest do osób:

 • mających 35, 40, 45, 50, 55 lat (przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia)
 • w szczególności obciążonych czynnikami ryzyka
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK,

Program realizują wszyscy nasi lekarze POZ przy pomocy pielęgniarek.

Najistotniejsze czynniki zachorowalności na choroby układu krążenia według Światowej Organizacji Zdrowia:

  • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
  • podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesteloru, tri glicerydów i niskie stężenie HDL- cholesterolu,
  • palenie tytoniu,
  • niska aktywność ruchowa,
  • nadwaga i otyłość,
  • upośledzona tolerancja glukozy,
  • wzrost stężenia fibrynogenu,
  • wzrost stężenia kwasu moczowego,
  • nadmierny stres,
  • nieracjonalne odżywianie,
  • płeć męska,
  • obciążenia genetyczne.

Świadczenia wykonywane w ramach programu:

 • badania biochemiczne określające stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy,
 • badanie fizykalne,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • określenie BMI tj. należnej masy ciała,
 • wizyta lekarska, z oceną wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.

Osoby u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych, zostają skierowani na dalszą diagnostykę lub leczenie do odpowiednich specjalistów.