realizacja e-recepty

Informujemy, że do realizacji e-recepty potrzebny jest:

4 cyfrowy kod podany przez Lekarza

oraz

Numer PESEL Pacjenta